AKTUELLA CERTIFIKAT

Nedan hittar du aktuella certifikat för LMNT betongelement.
Kvalitets och miljöcertifikat. LMNT betongelement är CE – certifierade för sina produkter där det finns en standard och produkterna är märkta i enlighet med dessa.
Certifikaten är utfärdade av Inspecta Sertifikointi.

Överensstämmelseintyg för tillverkningskontroll i fabrik 0416-CPR-10795-01